Team Hoppet

Team Hoppet, grupp 1 och grupp 2, är arbetslag bestående av de yngsta barnen. Här är det fokus på barn och familjers delaktighet och att förskolan blir en demokratisk mötesplats. Barn och vårdnadshavare får tillsammans möta förskolans miljöer och möjligheter.

Vi lägger stor vikt vid en aktiv inskolning. Barnen får tillsammans  med sin vårdnadshavare möta förskolans rutiner, material och kompisar både inne och ute. Detta för att skapa trygghet för både barn och vårdnadshavare och för att få en inblick i vad som kan ske under dagen.

Barn och vårdnadshavare får pröva på, känna, klämma, smaka och utforska på många olika sätt. De får tillsammans med kompisar möta material som till exempel lera, färg och vatten. Golvet är ofta den naturliga mötesplatsen. Gården är också ett spännande område för barnen att utforska, vad finns det att göra här?

Vi arbetar projektinriktat med barnens intressen i fokus. Vi delar in oss i mindre grupper både inne och ute vilket gynnar samtal, talutrymme och nära relationer.

Miljöerna är utformade så att barnen själva, eller med stöd av pedagog ska kunna ta fram material som väcker deras intresse. Vi erbjuder ett varierat material såsom, färg, pennor, lera, olika byggmaterial och digitala verktyg så att barnen kan utforska på många olika sätt.

Senast uppdaterad: 15 september 2022