Avdelningen Masken

Här går våra äldsta barn, födda 2016.

Här är det fokus på barn och familjers delaktighet och att förskolan blir en demokratisk mötesplats där barnen får uppleva att de kan påverka och göra val. Barnen får möta sina kompisar i, vad har jag för rättigheter och skyldigheter och hur påverkar mina val mina kompisar. Barnens olika tankar och teorier bearbetas och utmanas. Barnen får möta sin närmiljö och lära känna den genom promenader och utflykter. Uttryckssätten är lera, rita, måla, dansa, sjunga och många fler. Vi har ett projekterande arbetssätt vilket innebär att barn och pedagoger tillsammans utforskar miljö och material.

Senast uppdaterad: 4 september 2020