Avdelningen Myran

Foto: Claudia Fried Foto: Claudia Fried

Här går våra mellanbarn. Nu har de flesta barnen gått ett tag på förskolan och börjat komma in i de rutiner vi har och vad förskolan har att erbjuda. Social hållbarhet är viktigt för oss. Vi lär oss respekt och lyhördhet för varandra och varandras olikheter.

Vi ägnar oss åt att utforska våra förmågor och intressen inom många olika områden. Barnen får möjlighet att uttrycka på olika sätt bland annat genom att rita, måla, lera. De får även möjlighet att utforska sin kropps möjligheter och hur den kan användas i rörelse. Detta gör vi genom stor tillgång till olika sorters material, så som konstruktionsmaterial, skapande material som lera, färg, digitala miljöer samt ljus och ljud. Genom olika slags gruppaktiviteter lär vi oss hur vi och våra kompisar agerar och reagerar i olika situationer.

Fysisk aktivitet är viktigt och vi använder oss av våra närmiljöer för att skapa en pedagogisk uteverksamhet.  Där vi utforskar djur, natur och växter tillsammans. Vi ställer frågor som – vad tror du? För att sen utforska och utmana barnens teorier.

Senast uppdaterad: 4 september 2020