Avdelningen Spindeln

Foto: Wioletta Grasza Foto: Wioletta Grasza

Spindeln och Humlan är ett team där vi tar emot de yngsta barnen. Här är det fokus på barn och familjers delaktighet och att förskolan blir en demokratisk mötesplats. Barn och vårdnadshavare får tillsammans möta förskolans miljöer och möjligheter.

Här lägger vi stor vikt vid vår föräldraaktiva inskolning, i vilken barnen får möta våra olika material och våra utforskande miljöer i sin egen takt tillsammans med familjerna.

Här kommer första mötet med förskolan och dess möjligheter – barnen får möta nya miljöer, material, rutiner och kompisar. Vi vill lägga fokus på barn och familjers delaktighet och att förskolan blir en demokratisk mötesplats där barnen får uppleva att de kan påverka och göra val. Barnen får möta sina kompisar i, vad har jag för rättigheter och skyldigheter och hur påverkar mina val.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2019