KreMiMa och Haninges barnateljéer

Stenkonstverk på Kremima. Stenkonstverk på Kremima. Foto: Kremima

Kan regnsmatter eller höstlövsprassel förvandlas till musik? Kan en liten bit mossa bli ett fantastiskt konstverk med hjälp av digital teknik? Och vad händer när vi gör naturen digital?

KreMiMa och Haninges barnateljéer ligger i Rudan Center, en kreativ plats med Haninges barn i fokus. 

KreMiMa – Kreativa Miljöer & Material

Till KreMiMa kommer förskolepedagoger för att inspireras och hämta material till det kreativa skapandet på förskolorna. Materialet är till stor del restmaterial från företag som KreMiMa bedömer kunna fylla sitt syfte i skapandet på förskolorna. I KreMiMas lokaler finns också en stor utbildningslokal där vår centrala ateljerista och centrala pedagogista håller utbildningar för förskolepedagoger.

Haninges barnateljéer

Till barnateljéerna kommer förskolebarn tillsammans med sina pedagoger för en stund av lärande, utveckling och kreativitet. Här får barnen skapa och utforska naturen med hjälp av all möjlig digital teknik som webbkameror, projektorer, mikroskop, surfplattor och datorer.

Senast uppdaterad: 24 maj 2018