Våra avdelningar

Skugglekar. Skugglekar. Foto: Claudia Fried

Hemsö förskola består av fem avdelningar med cirka 113 barn. Masken, Snigeln och Myran har åldershomogena grupper. Humlan och Spindeln är ett storarbetslag med de yngsta barnen. Pedagogerna delas upp utefter barnantalet på avdelningarna

Vi strävar efter åldershomogena grupper där miljön anpassas efter varje ålders behov. Grunden i våra miljöer ska vara likvärdig, men med en progression, en ökad svårighetsgrad, mellan avdelningarna – den röda tråden. Ju längre upp i åldrarna barnen kommer desto mer avancerat blir utforskandet av material och de olika tekniker vi använder på avdelningarna. Vi ser att barnen tar med sig och bygger på sina kunskaper och erfarenheter, de lär i samspel med varandra, miljö och material.

Senast uppdaterad: 1 oktober 2021